Co je závislost?

Jednoduše řečeno se jedná o neefektivní přizpůsobení obtížné životní situaci, které vede k soustavnému užívání návykové látky, nebo návykovému chování, přestože to ve výsledku působí ještě větší obtíže.

Obvykle se popisuje jako chronické a recidivující onemocnění, což ovšem vychází hlavně z nedostatečně intenzivní léčby zaměřené na úzdravu.

Medicínská definice závislosti popisuje (dle DSM IV), že:

Závislost je maladaptivní vzorec užívání látky, která vede k významnému poškození a utrpení, a zahrnuje tři nebo více kriterií v posledním měsíci:

 1. Silná touha získat látku,
 2. zhoršená schopnost sebeovládání (velikost dávky a doba intoxikace),
 3. odvykací stav,
 4. vznik tolerance,
 5. redukce zájmů,
 6. pokračování v užívání přes důkazy o škodlivosti.

Na jejím vzniku se podílí řada faktorů od genetiky, přes zkušenosti raného dětství a výchovu až k sociální situaci, vlivu vrstevníků, či spirituálním otázkám.

Hlavním rizikovým faktorem je samozřejmě genetika, jedinci se závislostním chováním ve své rodinné historii jsou jednoznačně ve větším riziku rozvoje závislosti než obecná populace.

Když začíná problém...

Existují různá vyšetření a posouzení závažnosti, ale jednoduše řečeno jsou  to tyto základní rysy:

 • Ztráta kontroly
 • Bažení / craving
 • Pokračující užívání přes jasné negativní důsledky

Rodiny jsou zasaženy bolestivými důsledky závislosti také. Aby se vyrovnaly se strachem a chaosem závislosti blízkého, rodiny mají tendenci držet tajemství, najít viníka a přijmout nezdravé chování, jako je popírání, vina nebo strach. Proto blízcí potřebují najít pomoc a řešení sami.

Existuje řešení

Stejně jako u jiných chronických onemocnění lze úspěšně zvládnout závislost na alkoholu nebo drogách. Většina lidí, kteří se léčí, nejenže přestávají užívat drogy, ale také zlepšují své pracovní, sociální a psychologické schopnosti.

Miliony lidí po celém světě jsou důkazem, že úzdrava je silnější než závislost. A jsou důkazem, že léčba funguje, rodiny léčí a život se zlepšuje.

 


Test závislosti

 1. Měli jste někdy pocit, že byste měli omezit užívání alkoholu nebo drog?
 2. Bylo Vám někdy nepříjemné, že vás lidé kritizovali za vaše užívání alkoholu nebo drog?
 3. Už jste někdy cítili provinile díky vašemu pití nebo užívání drog?
 4. Už jste někdy užil/a alkohol nebo drogy ráno, aby jste zmírnil/a kocovinu nebo uklidnil/a nervy?

Dvě kladné odpovědi a více značí, že byste měli zkonzultovat svou situaci s odborníkem.

Další sebeposuzovací dotazníky

CRAFFT [stáhněte si PDF]

SDS [stáhněte si PDF]

 

Okamžitá pomoc

Odborníci v našich ordinacích nepředpokládají, že nás lidé kontaktují pouze tehdy, když jsou opravdu závislí na alkoholu nebo drogách. Náš profesionální proces hodnocení obtíží poskytuje přesnou diagnózu spolu s doporučeními pro další péči, je-li to nutné. Ať už potřebujete jakoukoli formu péče, získání odborného zhodnocení je krok, kde můžete začít.

Koncepce webu: creativepepole.cz