Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o. prohlašuje, že maximálně dbá na ochranu vašich osobních údajů získaných na těchto webových stránkách www.adiktologickecentrum.cz a že veškeré tyto údaje podléhají zákonu č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Společnost ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o. využívá tyto informace výhradně pro interní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Webové stránky můžete využívat bez toho, aniž byste nám poskytli jakékoliv osobní údaje. Některá data, získaná v průběhu vašich návštěv, jsou však uložena na našich serverech výhradně pro statistické účely (např. jméno poskytovatele připojení k internetu, stránka, ze které jste k nám přišli na naši stránku, IP adresa). Ačkoliv tato data mohou vést k osobní identifikaci, zpracováváme je tak, aby osoba nebyla přímo či nepřímo identifikovatelná. Osobní údaje shromažďujeme pouze při jejich dobrovolném vložení (při registraci k odběru newsletteru, zaslání poptávkového formuláře či dotazu). V tomto případě dodržujeme podmínky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. údaje zpracováváme výlučně za podmínky, že nám dobrovolně udělíte váš souhlas splňující zákonné náležitosti, tj. ve kterém je stanoven účel, rozsah, doba zpracování, identifikace správce a zajištění informační povinnosti o vašich právech.

Databáze osobních údajů zůstávají v takovém případě u společnosti ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o., jakožto správce nebo u jím určených zpracovatelů či příjemců, o kterých byste byli informováni.

Prohlášení o použití cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, nezbytné pro některé funkce webových stránek. Díky nim si stránky mohou zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač.

Na našem webu používáme tyto cookies:

  • Google Analytics - abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics.
  • AdWords (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.
  • Facebook (krátkodobé i dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Facebook, který je vložen na těchto stránkách.
  • Twitter (dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Twitter, který je vložen na těchto stránkách.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Váš počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v internetovém prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního software:

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

Využití Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Tato služba používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Koncepce webu: creativepepole.cz