www.drogy-info.cz (informace o závislostním chování, jeho prevenci a léčbě)

www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/ (mapa pomoci)

www.F63.cz (webový rozcestník věnovaný hazardnímu hraní)

www.substitucni-lecba.cz (informace o závislosti, prevenci a léčbě)

www.magdalena-ops.eu (prevence a léčba závislostí ve Středočeském kraji)

www.prostor-plus.cz (sociální nízkoprahové programy pro závislé v SČK)

www.os-semiramis.cz (sociální nízkoprahové programy pro závislé v SČK)

www.laxus.cz (sociální nízkoprahové programy pro závislé v SČK)

www.adiktologie.cz (odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze)

www.sananim.cz (prevence léčba závislostí v Praze)

www.dropin.cz (středisko prevence a léčby drogových závislostí v Praze)

www.anonmnialkoholici.cz (skupiny pro závislé na alkoholu)

www.anonymni-narkomani.webnode.cz (skupiny pro závislé na drogách)

 

 

Koncepce webu: creativepepole.cz