Nabízíme klientům přijetí, osobní přístup a možnosti řešení životní situace.

  • Individuální a skupinová terapie

  • Intenzivní práce s rodinou

  • Farmakoterapie

  • Substituční léčba (Mělník, Kolín)

  • Prevence relapsu a doléčování

  • Krizová intervence

  • Informační servis

  • Sociální poradenství

  • Laboratorní vyšetření

 Veškeré léčebné a poradenské intervence jsou poskytovány bezplatně.

Koncepce webu: creativepepole.cz